May Newsletter

admin May 27, 2022 0

URban international School

UIS in-person students took a field trip to Dundas Square to visit the Little Canada exhibit...

Graduation

On May 20th UIS hosted a graduation ceremony to celebrate our 2022 graduate students. UIS honored a once-in-a-lifetime achievement for the student's academic accomplishments. Our graduating class of 2022 is filled with talented and hardworking students.UIS was proud to grant 3 scholarships!

中文

在5月20日,UIS 举办了盛大的毕业典礼祝贺2022年毕业的同学们。UIS为同学们的学术成就进行了重点表彰。

我们2022届的学生具备着才华和努力。UIS为取得最卓越成绩的三位同学们颁发了毕业奖学金。

한국어

5월 20일, UIS는 2022년 졸업생들의 일생 한번 뿐인 고등학교 졸업과 학업 성취를 축하하기 위해졸업식을 주최하였습니다. 우리의 2022년 졸업생들은 재능있고 열심히 공부하는 학생들로 가득하였습니다. UIS는 그 중 3명의 장학금 수상자를 발표하게 되어 매우 자랑스럽습니다!

Tiếng Việt

Vào ngày 20 tháng 5, trường UIS đã tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp nhằm chúc mừng những học sinh đã và sắp tốt nghiệp vào năm 2022. Trường UIS muốn tôn vinh những thành quả mà học sinh đã gặt hái được trong chặng đường tiếp thu kiến thức của mình. Lễ tốt nghiệp năm 2022 có sự tham dự của các học sinh tài năng và chăm chỉ.

UIS tự hào trao tặng 3 suất học bổng năm nay!

Graduation

UIS granted a total amount of $5000 worth of scholarships. These scholarships were given to two of UIS's top honor role students.UIS partner RBC granted a $1000 scholarship, thank you RBC!

中文

UIS向我们最优秀的两名荣誉榜学生颁发了总计5000加币的奖学金!这是对他们的努力付出的鼓励和认可。

UIS的合作伙伴RBC提供了1000加币的奖学金给我们最优秀的同学!恭喜我们的中国同学!!!

한국어

UIS는 상위 두 명의 우등생에게 총 5,000달러의 장학금을 수여했습니다!

UIS의 파트너 RBC에서 1,000달러의 장학금을 수여했습니다. RBC에 감사드립니다!

Tiếng Việt

UIS trao tặng học bổng trị giá $5,000 cho hai học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Ngân Hàng RBC – đối tác của UIS trao tặng học bổng trị giá $1,000 cho học sinh UIS. Xin chân thành cảm ơn ngân hàng RBC!

Graduation

UIS was pleased to celebrate this significant milestone with students, faculty, and parents. We applaud you all for hard work and dedication over the past4 years!

中文

UIS很高兴能与学生、家长和教师一起庆祝这一重要的里程碑。我们为所有同学在过去4年中的辛勤努力所取得的成果而喝彩!

한국어

5월 26일에 학생들은 영어 실력을 한번 더 점검해보는 기회를 가졌습니다. UIS는 학생들이 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기, 모든 항목을 연습하는 월간 모의 IELTS 시험을 주최하였습니다.

Tiếng Việt

UIS hân hạnh chúc mừng cột mốc quan trọng này cùng với học sinh, quý phụ huynh và toàn thể nhà trường. Chúng tôi xin gửi một tràng pháo tay đến với tất cả những sự cố gắng trong 4 năm vừa qua của các em.

IELTS Mock

On May 26th students had the opportunity to put their English skills to the test. UIS hosted their monthly mock IELTS examination were students practiced speaking, listening, reading, and writing.

中文

5月26日,学生有机会测试他们的英语技能。UIS举办了每月一次的模拟雅思考试,学生们练习了口语、听力、阅读和写作。

한국어

UIS는 학생, 교직원, 그리고 학부모님들과 이 중요한 순간을 함께 축하할 수 있어 매우 기뻤습니다. 지난 4년 동안 열심히 노력하고 헌신한 여러분 모두에게 박수를 보냅니다!

Tiếng Việt

Vào ngày 26 tháng 5, học sinh có cơ hội kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình. UIS đã tổ chức buổi thi thử IELTS định kỳ hàng tháng nhằm giúp học sinh thực hành bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết.

Waterloo Contest Award

UIS is delighted to announce that the 2022 Waterloo Contest medals and Certificate of distinctions have arrived.

中文

UIS很高兴地宣布,2022年滑铁卢竞赛的奖牌和荣誉证书已经送达

한국어

2022년 Waterloo 수학 경시 대회 메달과 상장이 UIS에 도착하였습니다.

Tiếng Việt

UIS trân trọng thông báo huy chương và giấy chứng nhận thành tích cho cuộc thi đấu Waterloo.

Waterloo Contest Award

It is our pleasure to announce that the following students Yang Jaeho, Heo Jaehyeon, and Jung Yugyeong are the recipients of the Waterloo contest medals. Moreover, in recognition of their outstanding performance, they were all awarded a Certificate of Distinction. 

A Certificate of Distinction is provided to students who ranked in the top 25% of all contestants. A Contest Medal is awarded to students who obtained the top score at their school. Congratulation students! 

中文

我们很高兴地宣布,学生Yang Jaeho、Heo Jaehyeon和Jung Yugyeong获得了滑铁卢大赛的奖牌。此外,为了表彰他们的出色表现,滑铁卢为他们颁发了优秀证书。

优秀证书提供给在所有参赛者中排名前25%的学生。竞赛奖章颁发给在其学校获得最高分的学生。

祝贺获奖的同学们!!

한국어

재학생 Jaeho Yang, Jaehyeon Heo, Yugyeong Jung 학생이 Waterloo 경시대회 메달을 수상하였습니다. 또한, 훌륭한 결과를 인정받아 모두 우수 상장이 수여되었습니다. 우수 상장은 상위 25%에 든 학생에게 수여되며, 메달은 학교에서 최고 점수를 받은 학생들에게 수여됩니다. 

학생들 모두 축하합니다!! 

Tiếng Việt

Đây là vinh dự của chúng tôi khi được tuyên dương ba học sinh Yang, Jaeho, Heo, Jaehyeon và Jung, Yugyeong là chủ nhân của huy chương vì đã đạt thành tích xuất sắc từ cuộc thi Waterloo. Ngoài ra, các bạn học sinh đều sẽ được nhận giấy chứng nhận thành tích xuất sắc.Giấy chứng nhận thành tích được cấp cho học sinh nằm trong tốp 25% và huy chương sẽ được trao cho học sinh đạt được điểm số cao tại trường. Xin chúc mừng các bạn học sinh!!!