Jan Newsletter

admin January 23, 2023 0

URban international School

UIS is moving to a new home. Divided UIS families are finally uniting at a new school building...

UIS finds New Home!

UIS is moving to a new home. Divided UIS families are finally uniting at a new school building! Our new niche is located in Toronto, surrounded by many amenities like sports centres, health clinics, food restaurants, and many more! UIS students are going to enjoy the benefits of new and improved facilities with a library, gym, and new cafeteria to enjoy their social life. Thank you all for your continued support and encouragement. We wish you all a bright future together with UIS in 2023!

中文

UIS正在做搬往新家的准备。UIS的两个校区终于在一个新家合并了! 我们的新校址位于多伦多,周围有许多便利设施,如体育中心、健康诊所、美食餐厅等等。UIS的学生将享受到新的和改进的设施带来的好处,包括图书馆、健身房和新的食堂,在这里开展他们的社交活动。 感谢大家的持续支持和鼓励。我们祝愿大家在2023年与UIS一起有一个美好的未来!

한국어

UIS는 이번 2월학기 부터 새로운 캠퍼스로 확장이전을 합니다. 그동안 두개의 캠퍼스로 운영 되었던 UIS는 마침내7-12학년 모든 학생들이 한 캠퍼스에서 함께 학업을 하게 됩니다. 교육의 도시 토론토중심에 위치한 UIS학교주변에는 스포츠 센터, 병원, 약국, 건강검진 기관, 음식점 등과 같은 많은 편의시설이 가까이에 있습니다. 더나아가 본교 학생들은 교내에 마련된 신설 도서관, 체육관, 아이스링크, 새로운 카페테리아에서방과후 또는 쉬는 시간에도 유익한 교내활동을 즐길 수 있습니다. UIS는 앞으로도 더나은 교육환경과학생들의 행복한 학교생활을 위해 끊임없이 발전 할 것입니다

Tiếng Việt

UIS đang chuyển đến một ngôi nhà mới. Gia đình UIS cuối cùng cũng được đoàn tụ tạiđây! Cơ sở mới của chúng tôi nằm ở Toronto, được bao quanh bởi nhiều tiện ích nhưtrung tâm thể thao, phòng khám sức khỏe, nhà hàng ...!Học sinh UIS sẽ được hưởng những lợi ích của cơ sở vật chất mới và cải tiến với thư viện,phòng tập thể dục và nhà ăn rộng rãi.Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn hỗ trợ và khích lệ. Chúng tôi chúc tất cả các bạn có mộttương lai tươi sáng cùng với UIS vào năm 2023!

OUAC Application Due!

January 12th, 2023 is the deadline for Ontario university applications. All UIS grade 12 students have completed their application process and they are working on their supplementary documents as we speak. U of T and UWaterloo applicants are aware that their English proficiency scores are due in early February. Good luck UIS students!

中文

2023年1月12日是安省大学申请的截止日期。所有UIS的12年级学生已经完成了他们的申请程序,并着手开始准备大学申请的补充材料。多伦多大学和滑铁卢大学的英语成绩提交截止时间即将到来,祝愿UIS的学生好运!

한국어

지난 2023년 1월 12일은 온타리오 대학 지원 마감일 이었습니다. 모든 UIS 12학년 학생들은 OUAC대입지원 절차를 잘 마쳤고, 각 대학에서 요구하는 추가서류 또는 인터뷰가 필요한 학생들은 본교선생님들 도움하에 열심히 준비를 하고 있습니다. 또한 탑명문대인 U of Toronto와 U of Waterloo지원자들은 공인영어시험 점수 제출이 2월 초까지이며, 많은 UIS 재학생들은 이미 점수를 취득하여대학에 제출해 놓았습니다. 아직 시험을 치르지 않았으나 곧 시험일정이 잡혀있는 UIS 학생들에게도모두 모두 행운을 빕니다!

Tiếng Việt

Ngày 12 tháng 1 năm 2023 là hạn chót nộp đơn vào các trường đại học Ontario. Tất cả họcsinh lớp 12 của UIS đã hoàn thành quy trình đăng ký và các em đang bổ sung những giấytờ cần thiết theo yêu cầu. Các ứng viên của U of T và UWaterloo lưu ý hạn nộp điểm trìnhđộ thành thạo tiếng Anh là vào đầu tháng Hai. Chúc các bạn học sinh UIS nhiều may mắn!

Early Offers - Go UIS Go!

UIS Students have once again made us proud. Gr 12 students have received several acceptances from universities already. These acceptances are from York, Western, the University of Alberta, and the University of Guelph for various fields. We are expecting many more acceptances to arrive as we progress through the term. Excellent work UIS! We are very proud of you!

中文

我们再一次为UIS的学生感到骄傲。12年级的学生已经收到了几所大学的录取通知书。这些录取通知书来自约克大学、西安大路大学、阿尔伯塔大学和圭尔夫大学的不同专业。随着时间的推进,我们期待着更多的录取通知书的到来。你们是最棒的!我们为你们感到骄傲!

한국어

올해 졸업예정인 UIS 12학년 학생들은 벌써 많은 캐나다 명문대학(York University, WesternUniversity, University of Alberta, University of Guelph, etc.)으로부터 얼리오퍼를 받고있습니다. 올해도 많은 UIS 12학년 학생들은 모교를 다시 한번 더 자랑스럽게 만들고 있습니다.앞으로도 더 많은 재학생들이 정규오퍼를 받을 것으로 기대하고 있으니 끝까지 응원과 관심부탁드립니다.

Tiếng Việt

Các bạn học sinh UIS lại một lần nữa khiến chúng tôi tự hào. Học sinh lớp 12 đã sớm nhậnđược một số thư mời nhập học từ các trường đại học. Những thư mời nhập học này đến từĐại học York, Đại học Western, Đại học Alberta và Đại học Guelph cho các Chuyên ngànhkhác nhau. Chúng tôi đang mong đợi nhiều thư mời nhập học hơn nữa sẽ đến trong thờigian tới. Làm tốt lắm UIS! Chúng tôi rất tự hào về các bạn