Dec Newsletter

admin December 20, 2022 0

URban international School

It has been an enjoyable and fruitful year for Urban International School. Starting this September....

Season's greeting

It has been an enjoyable and fruitful year for Urban International School. Starting this September, UIS cautiously returned to the norm, with all in-person learnings in place with no mask mandates. Since then, UIS managed to stay healthy.

A big plan is awaiting UIS 2023, so UIS will be back freshly recharged to face the new year of 2023. UIS is getting ready for a new chapter and adventure in the upcoming year so stay tuned with us!

With the year coming to an end, UIS would like to wish everyone a warm joyful holiday. May your holiday sparkle with joy and laughter.

Happy Holiday to you all!

中文

对于城市国际学校来说,这是一个令人愉快的丰收年。从今年9月开始,UIS谨慎地恢复了常态,在没有口罩强制令的情况下进行面授学习。从那时起,UIS给学生创造了一个健康且安全的学习环境。在2023新的一年里,一个大计划在等待着UIS,UIS将蓄势待发,迎接新的一年。UIS正在为即将到来的新篇章和冒险做充分的准备,请大家继续关注我们!在这即将结束的一年里,UIS祝大家有一个温暖愉快的假期。愿你的节日充满欢声笑语!祝大家节日快乐!

한국어

올해도 어김없이 UIS 학생들은 즐겁고 건강하게 학업 하며 알찬 한 해를보냈습니다. 올해 9월부터 UIS는 안전 수칙을 지키며 모든 학습을 대면 수업으로 전환 하였고 교직원들과 재학생들은 건강한 학습 환경 안에서 더욱더유익한 수업을 진행할 수 있었습니다.UIS는 2023년 새해에 큰 계획이 기다리고 있어 새해를 맞이하기 위해 새롭게재충전되어 돌아올 것입니다. 새로운 시작과 모험을 위해 UIS 는 많은 준비를하고 있으니 기대 부탁드립니다!항상 UIS를 향한 끝없는 사랑과 응원 보내주셔서 감사합니다.이번 연말도행복하고 따뜻하게 보내시기 바라며, 기쁨과 웃음이 넘치는2023년이 되시길 진심으로 기원합니다.

Tiếng Việt

Một năm gặt hái nhiều thành công đối với Urban International school.Kể từ tháng 9 này, UIS thận trọng trở lại với cuộc sống bình thường,không bắt buộc đeo khẩu trang với tất cả các hoạt động học tập trựctiếp.Từ thời điểm đó, UIS đã và đang làm tốt việc giữ gìn sức khỏe chomọi người.Một kế hoạch lớn đang chờ UIS vào năm 2023, UIS sẽ quay trở lạitràn đầy năng lượng để chào đón năm mới 2023. UIS đã sẵn sàng chochương mới và cuộc phiêu lưu trong năm tới, vì vậy hãy theo dõi chúngtôi!Năm cũ sắp kết thúc, UIS xin chúc tất cả mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ,ấm áp. Chúc kỳ nghỉ của bạn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.Chúc tất cả các bạn nghỉ lễ vui vẻ!

OSSLT

The test was held for multiple days to allow UIS students to write the test.

The results are expected in January, and we hope our students had good success with the exam. Good luck!

中文

为了让UIS的学生能够顺利完成考试,考试举行了多天。考试结果预计在一月份公布,希望我们的学生在考试中取得成功。祝大家好运!

한국어

UIS 학생들은 며칠간의 일정에 따라 스케쥴에 맞춰 시험에 참여하였으며, 결과는 1월 후에 나올 것으로 예상됩니다. 시험에 참여한 우리 UIS 재학생들이 좋은 성적을 거두길 응원합니다!

Tiếng Việt

Bài kiểm tra được tổ chức trong nhiều ngày để học sinh UIS làm bài kiểm tra.Dự kiến sẽ có kết quả vào tháng 1, và chúng tôi hy vọng các học sinh đã có một kỳ thithành công tốt đẹp. Chúc may mắn!