August Newsletter

admin August 25, 2023 0

URban international School

Starting next month, UIS is now offering an elite Math Preparatory course for students who excel at mathematics...

Math Elite Class - CEMC Preparatory Class

Starting next month, UIS is now offering an elite Math Preparatory course for students who excel at mathematics!

Hosted by the University of Waterloo, the CEMC math competition invites grade 10,11, and 12 students to compete in an elite, Canada wide, math competition. Students are encouraged to apply their fundamental math skills to more intricate questions to achieve the best results!

中文

从下个月开始,UIS 将为有数学特长的学生开设精英数学预备课程! CEMC 数学竞赛由滑铁卢大学主办,邀请 10、11 和 12 年级的学生参加加拿大范围内的精英数学竞赛。

我们鼓励学生将数学基础技能应用于更复杂的问题,以此获得竞赛佳绩!

한국어

UIS는 9월학기 부터 수학 성적이 우수한 학생들을 위한 엘리트 수학 경시 대회반을 준비 하고 있습니다. 워터루 대학이 주최하는 CEMC 수학 경시 대회는 10학년부터 12학년까지의 학생들의 신청을 받아 엘리트 수학 경시 대회에 참가할 기회를 제공합니다.

경시대회 참여학생들은 기본적인 수학 지식은 물론 복잡한 응용문제를 풀 수 있는 수학적 지식이 필요하므로 UIS 엘리트 수학경시대회 준비반과 함께한다면 많은 도움을 받고 최고의 결과를 이끌어 낼 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다.

Tiếng Việt

Bắt đầu từ tháng tới, UIS sẽ mở lớp Luyện thi để bồi dưỡng các học sinh có năng khiếu Toán học! Cuộc thi toán CEMC mở rộng cho học sinh lớp 10, 11 và 12 tranh tài toàn Canada, được tổ chức bởi trường Đại học Waterloo.

Học sinh được khuyến khích áp dụng các kiến thức Toán học của mình để trả lời cho các câu hỏi phức tạp nhằm đạt được kết quả tốt nhất!

繁體中文

從下個月開始,UIS將為數學成績優異的學生開設數學精英預備班! CEMC數學競賽由滑鐵盧大學主辦,邀請10、11和12年級的學生參加加拿大全國的精英數學競賽。

我們鼓勵學生將他們的數學技能運用到更複雜的問題中,以取得最佳成績!

فارسی

 UIS اکنون یک دوره مقدماتی ریاضی را برای دانش‌آموزانی که در ریاضیات عالی هستند ارائه می‌دهد! مسابقات ریاضی CEMC که به میزبانی دانشگاه واترلو برگزار می‌شود، از دانش‌آموزان کلاسهای 10، 11 و 12 دعوت می‌کند تا در یک مسابقه ریاضی نخبگان در سراسر کانادا شرکت کنند.

دانش‌آموزان تشویق می‌شوند تا مهارت‌های ریاضی اساسی خود را در سؤالات پیچیده‌تر به کار ببرند تا به بهترین نتایج دست یابند!

Arts Portfolio Preparatory Class

UIS Art Stream and Portfolio: The UIS art stream and portfolio class is a crucial step toward perfecting a student’s portfolio when applying to prestigious art schools in Canada, and abroad!
A special congratulations to our 2023 graduates who achieved entrance into OCAD university, these students were able to get the guidance and direction they needed, thanks to our Art Stream and Portfolio classes.

中文

UIS艺术作品集:UIS艺术作品集准备课程是学生申请加拿大和国外著名艺术学校时完善作品集的关键一步!

特别祝贺我们的 2023 届毕业生进入 OCAD 大学,感谢我们的艺术作品集准备课程,这些学生能够获得他们所需的指导和建议。

한국어

UIS 아트 스트림과 포트폴리오: UIS 아트 스트림과 포트폴리오 수업은 캐나다는 물론 전세계명문 미술 대학교 입학을 꿈꾸는 학생들에게 꼭 필요한 포트폴리오를 퀄리티있게 완성할 수있는 중요한 수업입니다.

2023년 졸업생들 중 OCAD 대학교에 입학한 UIS학생들은 UIS 아트 스트림과 포트폴리오 준비 수업에서 많은 도움을 받고 대학 지원시 다양하고 꼭 필요한 가이드를 받아 입학에 성공할 수 있었습니다. 합격한 학생들에게 다시 한번 큰 축하 인사를 전하며 앞으로도 빛나는 미래가 함께하길 응원합니다.

Tiếng Việt

Lớp học Portfolio của UIS là một bước quan trọng để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển của học sinh khi đăng ký vào các trường Nghệ thuật danh tiếng ở Canada và nước ngoài!

Chúc mừng những học sinh tốt nghiệp năm 2023 của UIS đã nhận được thư mời nhập học đến từ trường Đại học OCAD. Các em đã nhận được sự hướng dẫn và định hướng cần thiết nhờ vào các lớp học Nghệ thuật và Portfolio của chúng tôi.

繁體中文

UIS 藝術課程和作品集: 在申請加拿大和國外著名藝術院校時,藝術課程和作品集是完善學生作品集的關鍵一步!

在此,我們要特別祝賀2023屆畢業生成功考入加拿大安大略藝術設計大學(OCAD)。

فارسی

نمونه کارهای هنری UIS: کلاس نمونه کار هنری UIS گامی مهم در جهت تکمیل نمونه کار دانش آموز در هنگام درخواست برای مدارس هنری معتبر در کانادا و خارج از کشور است!

 

تبریک ویژه به فارغ التحصیلان سال 2023 ما که به دانشگاه OCAD راه یافتند. این دانش آموزان به لطف کلاس پورت فولیو ی ما توانستند راهنمایی و مسیر مورد نیاز خود را دریافت کنند.

September New Students Awaits…

Coming up: Students can look forward to the start of UIS’ September semester! Orientation day is scheduled for September 1st, 2023, as we anticipate for wonderful semester here at UIS! We look forward to meeting all returning, and new students to UIS in our September semester!

中文

即将开启:学生们可以期待 UIS 九月学期的开始了! 迎新日定于 2023 年 9 月 1 日举行,我们期待在 UIS 度过另一个美好的学期! 我们期待在 9 月学期与 UIS 的所有返校生和新生见面!

한국어

U R

9월 새로운학생들을기다리며…

UIS 학생들은 곧 다가오는 9월학기 시작을 기대하고 있습니다. 오리엔테이션 날짜는 2023년 9월 1일로 예정 되어 있으며, 본교에서도 역시 신입생, 재학생 모두 또 하나의 멋진 학기를 맞이하길 기대하고 있습니다. 7-8월 방학을 마치고 돌아오는 UIS 재학생들과 9월학기의 새로운 신입생들을 모두 건강하고 기쁘게 만나길 바랍니다!

Tiếng Việt

Năm học mới của UIS sắp bắt đầu! Lễ khai giảng năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. Chúng tôi rất mong chờ được gặp lại tất cả các học sinh, và chào đón học sinh mới của UIS trong học kỳ tháng 9 này!

繁體中文

即將抵達: 同學們可以期待一下 UIS 九月新學期的開始了!新學期迎新日定於 2023 年 9 月 1 日,我們引頸期盼新學期的到來!期待在九月新學期與所有新老同學見面!

فارسی

دانش آموزان منتظر شروع ترم سپتامبر UIS هستند! روز آغاز به تحصیل برای اول سپتامبر 2023 برنامه ریزی شده است. ما مشتاقانه منتظر ملاقات با همه دانش آموزان جدید و بازگشتشان به UIS در ترم سپتامبر هستیم!